φλεύω

φλεύω
Α
φλέγω, καίω.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. φλεύω, το οποίο απαντά μόνο «εν συνθέσει» (πρβλ. περι-φλεύω / περι-φλύω) έχει προέλθει από τ. *φλέFω, με αντιπροσώπευση τού -F- στη φωνηεντική του μορφή ως -υ-, και ανάγεται στην απαθή βαθμίδα τής ΙΕ ρίζας *bhl-ew- «φουσκώνω, πρήζομαι, ρέω, κοχλάζω» (βλ. και λ. φλέω [επίσης < *φλέFω] και φλύω). Για τη σχέση ανάμεσα στη σημ. «καίω, φλέγω» τού ρ. και στη σημ. «ρέω» τής ρίζας πρβλ. τις φρ. φλὸξ ῥυεῖσα, ἀνακεχυμέναι φλόγες, καθώς και τον στ. τής Ιλ. τῆς δ' αἶψα κατ' ἀσβέστη κέχυτο φλόξ. Η άποψη ότι η ρίζα *bhleu- τού ρ. φλεύω πρέπει να αναχθεί στη ρίζα *bhel- «λάμπω, αστραφτερός» (πρβλ. φαλός) δεν θεωρείται πιθανή].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • περιφλεύω — Α περικαίω, τσουρουφλίζω από παντού. [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + *φλεύω «φλέγω, καίω» (βλ. λ. φλεύω)] …   Dictionary of Greek

  • φλύω — Α 1. (κυρίως για νερό) βράζω, κοχλάζω 2. ξεχειλίζω 3. (στην ποίηση) (για φυτό) έχω ή παράγω πολλούς καρπούς 4. μτφ. είμαι φλύαρος, πολυλογάς 5. (το γ εν. πρόσ. μεσ. και παθ. ενεστ.) φλύεται (κατά τον Ιπποκρ.) «ὑγραίνεται». [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. φλύω… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”